mijncoronavaccin.nl
Klik Share Button Image en selecteer de optie “Zet op beginscherm" om toe te voegen aan uw beginscherm.
Zet op beginscherm Cancel
Close

Privacyverklaring

Wat is het doel van dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoeksproject is het in kaart brengen van klachten die op kunnen treden door vaccinatie met een coronavaccin. 

Er wordt onder andere inzicht vekregen in:

 • Het specifieke coronavaccin
 • Medische achtergrond van personen die gevaccineerd zijn met het coronavaccin
 • Klachten die gerapporteerd worden na de vaccinatie (zowel bekend als onbekend)
 • Het beloop van de klachten 
 • De behandeling van de klachten 
 • Herstel van een klacht 
 • Hoe belastend een klacht is 
 • Welke gevolgen (impact) een klacht heeft 


Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die gevraagd worden, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Dit gebeurt volgens het algemeen privacyregelement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor de inschrijving als deelnemer aan dit onderzoek. Op deze manier kan gecontroleerd worden dat één peroon zich als unieke deelnemer van dit onderzoek inschrijft. Zo worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een artikel of publicatie. Deze publicatie bevat alleen onderzoeksresultaten en zijn niet herleidbaar tot één specifiek persoon. 

De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt zijn:

 • E-mailadres 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • BSN nummer (niet verplicht)
 • Postcode
 • Medische gegevens zoals:
  • Medische achtergrond
  • Geneesmiddelen gebruik
  • Ervaren klachten na de vaccinatie en eventuele onderzoeken en behandeling hiervan


Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in een onderzoeksdatabase van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen zorgvuldig gekozen en professionale medewerkers die bezitten over de juist inlogcodes rechten toe krijgen. Bijwerkingencentrum Lareb mag in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Burgerservicenummer (BSN) vragen, indien een toegediend coronavaccin en/of batchnummer van het coronavaccin onbekend is. Met het BSM kan informatie over het toegediende vaccin en batchnummer opgevraagd worden uit het vaccinregister van het RIVM. Deze gegevensuitwisseling gaat via een beveiligde omgeving. Op het moment dat het vaccin en batchnummer bekend zijn, wordt het BSN nummer verwijderd uit de database. 

Delen met derden
De klachten die worden gemeld in dit onderzoek worden geanonimiseerd -zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) – gedeeld met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA), de World Health Organization (WHO) en de fabrikant van het als verdacht aangemerkte vaccin (MAH). Het doel hiervan is om de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken.

Als blijkt uit rapportage van bepaalde klachten dat het mogelijk een nieuwe bijwerking (of een ander beloop van een al bekende bijwerking) betreft dan wordt deze informatie gedeeld met het CBG, RIVM en VWS.

In een aantal andere EU landen wordt een soortgelijk onderzoek uitgevoerd. De data van toegediende vaccins en opgetreden klachten van de verschillende landen zal met elkaar worden vergeleken en gezamenlijk geanalyseerd. Het doel hiervan is om de klachten na vaccinatie met een coronavaccin zowel nationaal (landelijk) als internationaal in kaart te kunnen brengen.

Bij de hierboven beschreven informatie uitwisseling zijn de gegevens niet herleidbaar naar een specifiek persoon. 


Recht op inzage, correctie en verwijdering
Jij kunt te allen tijde een verzoek indienen om jouw toestemmingsverklaring in te trekken of om jouw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. Neem met een dergelijk verzoek contact op via e-mail (info@mijncoronavaccin.nl) of bel 073-6469700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Bijwerkingencentrum Lareb zal jouw verzoek binnen 4 weken afhandelen.

Bewaartermijnen van contact- en onderzoeksgegevens 
Jouw e-mailadres die in dit onderzoek wordt gevraagd, wordt tot 1 jaar na het einde van jouw deelname aan dit onderzoek bewaard. Daarna worden deze contactgegevens verwijderd. De onderzoeksgegevens worden in principe tot 15 jaar na het einde van dit onderzoek bewaard. Na 15 jaar wordt bekeken of de onderzoeksgegevens nog steeds bruikbaar zijn voor de bewaking van de medicijnveiligheid. Hierna wordt door Bijwerkingencentrum Lareb een besluit genomen over het bewaren of verwijderen van deze onderzoeksgegevens.

Beveiliging
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden verzameld via deze website, welke geheel beveiligd is middels een Transport Layer Security (TLS)-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden. Dit is te controleren in de browserbalk van jouw browser waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

De gegevens uit meldingen zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten.

Het IP adres van de deelnemer wordt gecontroleerd om te kijken of deze op een blacklist voorkomt. Het IP adres wordt niet opgeslagen of getransporteerd. Als bij het invullen van het formulier blijkt dat het IP adres op een blacklist staat, wordt aan het einde een captcha test getoond aan de deelnemer. Dit is een controle om te bepalen of er wel of niet sprake is van een menselijke gebruiker.

Ook is er een onzichtbaar veld ingebouwd in het meldformulier. Zodra dit veld gevuld is, zal de captcha test getoond worden. Dit gebeurt om eventuele bots te kunnen weren. Als binnen 5 minuten meer dan 10 keer een formulier wordt ingestuurd vanuit hetzelfde IP adres, zal deze ‘deelnemer’ ook een captcha test getoond krijgen.


Gebruik van cookies
Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina's wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én jouw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Bijwerkingencentrum Lareb maakt op deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) worden altijd geplaatst wanneer jij onze website bezoekt. Het doel van een functionele cookie is om de huidige scrollpositie op te slaan. Deze verloopt na een sessie. Hierdoor kunnen wij vastleggen waar jij in een vragenlijst gebleven bent en ervoor zorgen dat je bij het opnieuw benaderen van de vragenlijst verder kan gaan waar je de vorige keer gebleven was.

Gebruik van links
Je dient je ervan bewust te zijn dat Bijwerkingencentrum Lareb niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden jou bij het via onze website benaderen van websites naar derden, telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL (websiteadres boven in de adresbalk) is gewijzigd.

Contactpersoon
Heb je vragen over deze privacyverklaring ? Neem dan contact op met Bijwerkingencentrum Lareb via telefoonnummer: 073 – 64 69 700 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of via e-mail: info@mijncoronavaccin.nl.

Bedrijfsgegevens
De gegevens die in dit onderzoek worden verzameld en verwerkt door: 

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@mijncoronavaccin.nl